Przebieg wizyty

Przebieg Wizyty

Pierwsza wizyta

Wizyta diagnostyczna
(60 minut)

W ramach tej wizyty: 

 • Zostanie przeprowadzony wywiad wraz z dalszą niezbędną diagnostyką
 • Zostanie przedstawiony plan terapii 
 • Zostanie wdrożony plan terapii z zastosowaniem wszystkich niezbędnych metod terapeutycznych
 • Na koniec wizyty pacjent zostanie poinstruowany o dalszych,niezbędnych krokach które przybliżą go do wyzdrowienia 
 • Pacjent uzyska informacje o zestawie ćwiczeń, który przyspieszy powrót do zdrowia.

*Proszę o przygotowanie pełnej dokumentacji medycznej.
W tym także badań obrazowych 

Kolejne wizyty

Kontynuacja terapii
( 45 minut)

W ramach wizyty: 

 • Zostanie przeprowadzony krótki wywiad z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły
 • Zostanie wdrożona terapia szyta na miare
 • Nastąpi aktualizacja ćwiczeń, jeżeli wymaga tego sytuacja 

Masaż

Sesja masażu
(30/60/90 minut.)

W ramach sesji masażu:

 • Zostanie przeprowadzony krótki wywiad( 5 min) 
 • Zostanie zrealizowany masaż (odpowiednio 20/50/80 min) 
 • Ostatnie 5 minut to czas na spokojny powrót do rzeczywistości