Kwalifikacje

Magister fizjoterapii

W ramach 5-cio letnich studiów na kierunku Fizjoterapia uzyskałem szeroką wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii w ramach poszczególnych dziedzin medycyny. Podczas  działalności studenckiej w kręgu moich zainteresowań znajdowały się głównie zagadnienia związane z ortopedią i traumatologią. Wiedzę z tego zakresu rozwijałem w ramach studenckich kół naukowych, sympozjów, warsztatów a także staży.

Kwalifikacje

Student kierunku lekarskiego

Studiowanie na kierunku lekarskim pozwala mi na lepsze zrozumienie istoty problemu, z którym boryka się pacjent. Przekłada się to na trafniejsze postawienie diagnozy oraz skutkuje lepszym dopasowaniem prowadzonego procesu terapeutycznego. W efekcie czego okres powrotu do zdrowia moich podopiecznych ulega skróceniu. Dodatkowo rozwijam się poprzez działalność kół naukowych oraz wyjazdy na obozy o tematyce ortopedycznej.

Kwalifikacje

Staż w myśl metody kaltenborn-evjenth

W ramach hospitacji działań terapeutycznych u międzynarodowego instruktora metody kaltenborn-evjenth magistra Grzegorza Balika zaznajomiłem się z postępowaniem terapeutycznym w przypadku dysfunkcji stawowych, a także zwiększyłem swoje umiejętności w zakresie analizy badań obrazowych.

Kwalifikacje

Szkolenia “Neurokolano” oraz “Neurobark”

Wielomodułowe szkolenia prowadzone w konwencji neurofizjologii, w myśl której zaburzenia pracy jednego obszaru na drodze przeciążenia układu nerwowego determinują zaburzenia pracy innego obszaru. Terapeuta poprzez zastosowanie neurodiagnostyki oraz stymulacji układu nerwowego, przyczynia się do przywrócenia pełnej sprawności pacjenta. 

Kwalifikacje

Sympozjum towarzystwa Mięśni, ścięgien i więzadeł

Poprzez udział w sympozjum nabyłem wiedzę z zakresu najnowszych metod operacyjnego
i zachowawczego leczenia uszkodzeń tkanek miękkich oraz chrząstki stawowej. 

Kwalifikacje

Szkolenie “Anatomia i podstawy artroskopii stawu kolanowego”

Specjalistyczne szkolenie z zakresu anatomii stawu kolanowego realizowane na kadawerach przybliżyło mi tematy: 

-Anatomii stawu kolanowego

-Problemów z jakimi pacjenci borykają się na co dzień 

-Operacyjnych sposobów naprawy poszczególnych dysfunkcji kolana.

Kwalifikacje

Warsztat z pracy na punktach spustowych

Praktyczny warsztat w ramach którego ugruntowałem wiedzę na temat fizjologii tkanek miękkich, a także poznałem technikę pracy z dysfunkcyjną strukturą w myśl teorii punktów spustowych. Metodę tę wykorzystuje na co dzień w pracy z pacjentem. 

Kwalifikacje

Staż w klubie piłkarskim Widzew Łódź

W ramach stażu w I-szo ligowym klubie piłkarskim  „Widzew Łódź” miałem pod opieką zawodników U15-U19 a także zawodników rezerwy.
W zakresie moich obowiązków leżało:

  • Prowadzenie rehabilitacji pourazowej zawodników
  • Prowadzenie treningów wdrażających
  • Prowadzenie treningów przygotowania motorycznego
  • Przyspieszenie regeneracji zawodników pomiędzy meczami
  • Zapewnienie obstawy medycznej meczów